Ceny egzaminów

Poziom A

podstawowy

Moduł

Czas trwania

Cena za 1 egzamin brutto

GCCE A1 / Informacja
30 min. / 45 min.(*) 80 PLN
GCCE A2 / Komunikacja
30 min. / 45 min.(*) 80 PLN
GCCE A3 / Tworzenie treści
30 min. / 45 min.(*) 80 PLN
GCCE A4 / Bezpieczeństwo
30 min. / 45 min.(*) 80 PLN
GCCE A5 / Rozwiązywanie problemów
30 min. / 45 min.(*) 80 PLN
Pełen poziom A (5 modułów)
150min./225 min(*) 375 PLN (**)

Poziom B

średniozaawansowany

Moduł

Czas trwania

Cena za 1 egzamin brutto

GCCE B1 / Informacja
45 min. / 60 min.(*) 90 PLN
GCCE B2 / Komunikacja
45 min. / 60 min.(*) 90 PLN
GCCE B3 / Tworzenie treści
45 min. / 60 min.(*) 90 PLN
GCCE B4 / Bezpieczeństwo
45 min. / 60 min.(*) 90 PLN
GCCE B5 / Rozwiązywanie problemów
45 min. / 60 min.(*) 90 PLN
Pełen poziom B (5 modułów)
225 min./300 min(*) 425 PLN (**)

Poziom C

zaawansowany

Moduł

Czas trwania

Cena za 1 egzamin brutto

GCCE C1 / Informacja
60 min. / 80 min.(*) 140 PLN
GCCE C2 / Komunikacja
60 min. / 80 min.(*) 140 PLN
GCCE C3 / Tworzenie treści
60 min. / 80 min.(*) 140 PLN
GCCE C4 / Bezpieczeństwo
60 min. / 80 min.(*) 140 PLN
GCCE C5 / Rozwiązywanie problemów
60 min. / 80 min.(*) 140 PLN
Pełen poziom C (5 modułów)
300min./400 min(*) 600 PLN (**)

(*) – czas trwania egzaminu GCCE wydłużony dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli rodzaj niepełnosprawności tego wymaga.
(**) – cena egzaminu  może ulec zmianie (obniżeniu) w przypadku zakupu egzaminów grupowych.

Cena egzaminu zawiera:

– koszt przeprowadzenia egzaminu GCCE (w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego);
– koszt certyfikatu GCCE – ELEMENTARY  CERTIFICATE of COMPUTER  COMPETENCE.

Płatność za egzaminy odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez GLOBAL CERTIFICATION CENTRE POLAND Sp. z o.o.  Zamówienie na fakturę powinno być wysyłane na adres biuro@gcce.pl co najmniej kilka dni przed przeprowadzeniem egzaminem.

Po zapłacie następuje ustalenie terminu i miejsce egzaminu.

Ceny materiałów dydaktycznych

Nazwa

Forma

Cena

Podręcznik standardu Digital Competence Framework DIGCOMP GCCE
Poziomy A i B, Moduły 1, 2, 3
podręcznik 79 PLN
płyta CD 35 PLN
pendrive 49 PLN
podręcznik dla osób niedowidzących 99 PLN