Ceny egzaminów

 

Poziom A

podstawowy

 

Moduł

Czas trwania

Cena za 1 egzamin brutto

GCCE A1 / Informacja
30 min. / 45 min.(*) 100 PLN
GCCE A2 / Komunikacja
30 min. / 45 min.(*) 100 PLN
GCCE A3 / Tworzenie treści
30 min. / 45 min.(*) 100 PLN
GCCE A4 / Bezpieczeństwo
30 min. / 45 min.(*) 100 PLN
GCCE A5 / Rozwiązywanie problemów
30 min. / 45 min.(*) 100 PLN
Pełen poziom A (5 modułów)
150min./225 min(*) 500 PLN (**)

 

Poziom B

średniozaawansowany

 

Moduł

Czas trwania

Cena za 1 egzamin brutto

GCCE B1 / Informacja
45 min. / 60 min.(*) 150 PLN
GCCE B2 / Komunikacja
45 min. / 60 min.(*) 150 PLN
GCCE B3 / Tworzenie treści
45 min. / 60 min.(*) 150 PLN
GCCE B4 / Bezpieczeństwo
45 min. / 60 min.(*) 150 PLN
GCCE B5 / Rozwiązywanie problemów
45 min. / 60 min.(*) 150 PLN
Pełen poziom B (5 modułów)
225 min./300 min(*) 750 PLN (**)

 

Poziom C

zaawansowany

 

Moduł

Czas trwania

Cena za 1 egzamin brutto

GCCE C1 / Informacja
60 min. / 80 min.(*) 200 PLN
GCCE C2 / Komunikacja
60 min. / 80 min.(*) 200 PLN
GCCE C3 / Tworzenie treści
60 min. / 80 min.(*) 200 PLN
GCCE C4 / Bezpieczeństwo
60 min. / 80 min.(*) 200 PLN
GCCE C5 / Rozwiązywanie problemów
60 min. / 80 min.(*) 200 PLN
Pełen poziom C (5 modułów)
300min./400 min(*) 1000 PLN (**)

(*) – czas trwania egzaminu GCCE wydłużony dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli rodzaj niepełnosprawności tego wymaga.
(**) – cena egzaminu  może ulec zmianie (obniżeniu) w przypadku zakupu egzaminów grupowych.

Cena egzaminu zawiera:

– koszt przeprowadzenia egzaminu GCCE (w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego);
– koszt certyfikatu GCCE – ELEMENTARY  CERTIFICATE of COMPUTER  COMPETENCE.

Płatność za egzaminy odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez GLOBAL CERTIFICATION CENTRE POLAND Sp. z o.o.  Zamówienie na fakturę powinno być wysyłane na adres biuro@gcce.pl co najmniej kilka dni przed przeprowadzeniem egzaminem.

Po zapłacie następuje ustalenie terminu i miejsce egzaminu.

Ceny materiałów dydaktycznych

Nazwa

Forma

Cena

Podręcznik standardu Digital Competence Framework DIGCOMP GCCEPoziomy A i B, Moduły 1, 2, 3 podręcznik 79 PLN
płyta CD 35 PLN
pendrive 49 PLN
podręcznik dla osób niedowidzących 99 PLN