Projekt współfinnsowany z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

tytuł projektu: „ Stworzenie aplikacji do zarządzania materiałami szkoleniowymi i wynikami egzaminów GCCE przekazywanymi na aplikacje mobilne w ramach kursów e-learningowych kompetencji komputerowych DIGCOMP z zastosowaniem zaawansowanych metod automatycznego obserwowania postępów.”

całkowita wartość projektu:  117.000,00 PLN

kwota dofinansowania: 99.450,00 PLN

————————————————————————————————————————

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”

Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

TYTUŁ PROJEKTU

„Rozwój działalności firmy GLOBAL CERTIFICATION CENTRE POLAND Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługi doradcze w celu pozyskania szerszego grona klientów i zwiększenia poziomu sprzedaży.”

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa GLOBAL CERTIFICATION CENTRE POLAND Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z usług doradczych w zakresie: prowadzenia działań promocyjno-marketingowych w Internecie, najnowszych możliwości technologicznych środowisk programistycznych Microsoft .NET C#, opracowania strategii sprzedaży, jak również doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców.

EFEKTY  PROJEKTU

Efektem realizacji projektu będzie wzrost działań promocyjno-marketingowych,  wdrożenie nowej strategii sprzedaży, poznanie najnowszych możliwości technologicznych środowisk programistycznych Microsoft .NET C#  oraz poznanie możliwości dofinansowania celem realizacji kolejnych inwestycji rozwojowych, które przełożą się na pozyskanie szerszego grona odbiorców oraz zwiększenie zysków w najbliższych latach. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie sprzedaży z oferowanymi i ewentualnie nowymi usługami – innowacyjnymi i dedykowanymi rozwiązaniami IT dla branży szkoleniowej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 62 730,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 43 350,00 PLN

termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 16.01.2018


Przetarg

Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w postępowaniu ofertowych nr 1/1.3/WARR/2018 z dnia 18.10.2018. W załączeniu przesyłam treść wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe 1-1.3-WARR-2018 usługi doradcze

Załącznik . nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 1.3 WARR 2018

zapytania proszę przesyłać na adres mailowy biuro@gcce.pl

wynik postępowania ofertowego: